Konferencja „Siła więzi”. Warszawa 28-29.06.2024.

Zapraszamy do uczestnictwa w czerwcowej  konferencji: Naprzeciw traumie. Droga do bezpiecznej więzi.
Jednym z prelegentów będzie analityk jungowski z USA Brian Feldman oraz analityczka jungowska z naszego Towarzystwa Katarzyna Kwaśny. Przewidziane jest również jednodniowe seminarium z Brianem, połączone z superwizją – nie tylko dla osób pracujących z niemowlętami, ale też z dorosłymi, którzy doświadczyli wczesnej traumy.
Szczegółowy program i link do rejestracji: https://silawiezi.pl/