Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

„Perversion: A Jungian Approach” Fiona Ross

„Perversion: A Jungian Approach”

Fiona Ross[1]

Karnac Books LTD. London, 2013

Autorka: Małgorzata Kalinowska 

Perversion: A Jungian Approach to kolejna ważna książka dotycząca tematyki psychopatologii z punktu widzenia teorii psychoanalitycznych. Fiona Ross prezentuje podejście psychoanalityczne i jungowskie jako przeciwstawne tradycje interpretacji tego, co wydarza się w polu analitycznym („Podczas gdy Freud chce wiedzieć, Jung chce doświadczyć tego co poza wiedzą”[2]).  I choć teoria psychoseksualnego rozwoju sformułowana przez Freuda jest podstawą  współczesnego rozumienia perwersji, autorka pokazuje, jak jej znaczenie zostało w teorii psychoanalitycznej zawężone jedynie do aspektu seksualnego.

Według Fiony Ross aktywności, które nie mają charakteru seksualnego, ale podobnie jak w wypadku perwersji seksualnej realizują perwersyjny cel, są sztywne, kompulsywne i uzależnieniowe czy zafiksowane na nieodpowiednim obiekcie, mogą również być uznane za perwersje. W takim ujęciu perwersyjna struktura jest rozumiana jako wewnętrzne oszustwo odreagowywane w świecie zewnętrznym, w rezultacie wczesnej relacyjnej traumy.

Ważnym aspektem, na który zwraca uwagę Perversion: A Jungian Approach jest stygmatyzacja słowa „perwersja” nie uwzględniająca wiktymizacji prześladowcy poprzez przeszłe doświadczenia nadużycia czy zaniedbania, prowadzące do destrukcyjnego wykorzystania władzy. Fiona Ross opisuje wyłanianie się perwersyjnej struktury w rezultacie załamania zdrowych procesów deintegracji/reintegracji, i stopniowej dominacji procesów dysocjacyjnych, ilustrując swoje rozważania analizą historii życia znanych postaci historycznych.

Perversion: A Jungian Approach jest książką wartą polecenia również ze względu na głęboką analizę rezultatów wczesnych doświadczeń traumatycznych dla późniejszego rozwoju i przegląd literatury psychoanalitycznej i jungowskiej odnoszącej się do tego tematu.

Książka jest dostępna w wersji papierowej i cyfrowej.

AmazonKarnac Books

 


[1] Fiona Ross jest analitykiem jungowskim i profesjonalnym członkiem Society of Analytical Psychology. Pracuje w prywatnej praktyce w Londynie, od wielu lat uczy analizy i psychoterapii. Jest autorem książki: Understanding Perversion in Clinical Practice: Structure and Strategy in the Psyche (Karnac, 2003). Jej praca magisterska dotyczyła uwewnętrznionej relacji pomiędzy ofiara a prześladowcą. Kontynuowała swoje badania w pracy doktorskiej dotyczącej jungowskiego rozumienia tematyki perwersji.

[2] Fiona Ross, Perversion: A Jungian Approach

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!