Publikacje na temat historii psychoanalizy:

Wprowadzenie:

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-58053-79310?filename=Development%20of.pdf

Ludwika Karpińska, psycholożka, psychoanalityczka:

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-58100-79540?filename=Ludwika%20Karpinska_.pdf

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-64102-79363?filename=Letter%20to%20the%20Editor..pdf

Dr Ludwik Jekels, psycholog, psychoanalityk:

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-62144-79450?filename=Dr%20Jekels_%20health%20resort.pdf

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-115100-79750?filename=The%20reception%20of%20Dr.pdf

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-81669-79751?filename=The%20reception%20of%20Dr.pdf

Dr Karol de Beaurain, psychiatra, psychoanalityk: 

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-63473-79435?filename=Dr.%20Karol%20de%20Beaurain%20_%20a.pdf

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-64893-79436?filename=Dr.%20Karol%20de%20Beaurain%20_%20a.pdf

Artykuły analityków jungowskich w języku polskim:

https://www.psychoterapiaptp.pl/pdf-153629-78245?filename=Karma%20i%20indywiduacja_.pdf

https://www.psychoterapiaptp.pl/pdf-153630-78246?filename=Terapia%20w%20piaskownicy_.pdf

https://www.psychoterapiaptp.pl/pdf-153683-78300?filename=Proces%20indywiduacji.pdf

Colman, W. (2003). Anima i animus w rozwoju okresu edypalnego (Aspects of Anima and Animus in Oedipal Development), Psychoterapia, 3 (126), 73-92

Samuels, A. (2003). Polityka na kozetce? (Politics on the Couch?),Psychoterapia, 2 (125), 5-16

Sauer, G. (2005), Aktywna wyobraźnia (Active Imagination), Psychoterapia, 2 (133), 31-43

Schaverian, J. (2004). Śmierć analizowanego: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i pragnienia erotyczne (The Death of an Analysand: Transference, Countertransference and Desire), Psychoterapia, 1 (128), 43-65

Solomon McFarland, H. (2002). Rozwojowe podejście w psychologii analitycznej (The Developmental School in Analytical Psychology), Psychoterapia, 2 (121), 29-47

Solomon McFarland, H. (2003). Miłość – paradoks relacji Jaźń/Inny (Love: Paradox of Self and Other), Psychoterapia, 1 (124), 83-97

Whan, M. (2002). Rana Chirona: uwagi o zranionym uzdrowicielu (Chiron’s Wound: Some Reflections on the Woonded-Healer), Psychoterapia, 4 (123), 54-61

Zoja, L. (2003). Jedenasty września: Transatlantyckie refleksje (September 11: Transatlantic Reflections), Psychoterapia, 3 (126), 17-25

Zoja, L. (2003). Jedenasty września: Transatlantyckie refleksje (September 11: Transatlantic Reflections), Psychoterapia, 3 (126), 73-92