Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Działalność naukowa

Artykuły

 • Jasiński J., Kalinowska M. (2015; 2021), Influenced, Changed, or Transformed? Reflections on Moments of Meeting in a Borderland [Poddani zmianom, zmienieni, doświadczający transformacji?], [w:] From Tradition to Innovation: Jungian Analysts Working in Different Cultural Settings, Crowther C., Wiener J. (red.), Spring Journal and Books [wyd. 2: Jungian Analysts Working across Cultures, Routledge].
 • Jasiński T. J., (2008). Język, kultura i komunikacja psychologiczna. Dziennik Junga. Culture & Psyche, University of California Press, Berkeley CA, USA, vol. 2 nr 2, 21.
 • Kalinowska M. (2012), Monuments of Memory. Defensive mechanisms of collective psyche and their manifestation in the memorialization process [Pomniki pamięci: mechanizmy obronne zbiorowej psychiki i ich przejawy w procesie upamiętniania], „Journal of Analytical Psychology”, 57, s. 425-444.
 • Kalinowska M. (2023), Nocna podróż morska: Poszukując definicji zbiorowej regresji, „Raven. Psychologia głębi i kultura”, Nr 3.
 • Kalinowska M. (2019), Kobiece misteria dionizyjskie, „Raven. Psychologia głębi i kultura”, Nr 2, (02).
 • Kalinowska M. (2019), Mecz na narodowym boisku – zjawiska zbiorowe w naszej codzienności, „Raven. Psychologia głębi i kultura”, Nr 1 (01).
 • Kalinowska M. (2019),  Psychologiczna interpretacja baśni na podstawie prac Marie-Louise von Franz, Psychologia głębi i kultura”, Nr 1, (01).
 • Kalinowska M. (2019), Od pogranicza do ortodoksji. Do czego jest nam potrzebna historia psychologii analitycznej, Raven. Psychologia głębi i kultura”, Nr 1, (01).
 • Kalinowska M. (2017),  Le frontier increate dell’Europa Orientale [Niepewne granice Europy Wschodniej], [w:] Piccolo lessico del grande esodo. Ottanta lemmi per pensare la crisi migrante, Dubosc F.O. (red.), Numi Edres, Minimum Fax.
 • Kalinowska M. (2016), The Suffering Hero and Messianism in Polish Cultural Complexes [Cierpiący bohater i mesjanizm w polskim kompleksie kulturowym], [w:] Europe’s Many Souls: Exploring Cultural Complexes and Identities, Rasche J., Singer T., Spring Journal and Books.
 • Müldner-Nieckowski, Ł. Rutkowski K. (2005). Terapia w piaskownicy. Psychoterapia, (134), 3, 63-68.
 • Rutkowski K., Turkot, A. (2012). Trauma, jako powód kompleksów i jej projekcje. Bennet P. ed.: Facing Multiplicity: Psyche—Nature—Culture. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Szwajcaria, 406-417.
 • Rutkowski K. (2012). Inne podejścia psychoterapeutyczne. Rozdział 1.3.5. Tom. III podręcznika: Psychiatria czerwona. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. Wyd. Elsevier Urban & Partner. ss. 290-296.
 • Rutkowski K. (2009). Podróżnicy przymusowi – cień podróżowania w deportacjach. Bennet P. ed.: Journeys – Spotkania kliniczne, komunalne, kulturowe. Proceedings of the Seventeenth International Congress for Analytical Psychology. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Szwajcaria, 2009, 376-387.
 • Rutkowski K. (2006). Sny koszmarne po urazie. W: Węgłowska-Rzepa K. red.: Myśl Carla Gustava Junga. Wrocławskie wydawnictwo Oświatowe Atut, Wrocław, 2006, 247-261.
 • Rutkowski K. (2003). Jaźń w psychologii analitycznej (Basic Differences Between Ego and Self in the Analytical Psychology Perspective). Psychoterapia. 1 (124), 77-81.
 • Rutkowski K. (2003) Sny potraumatyczne z perspektywy analitycznej. Archiwum Psychiatrii i Psychoterapia, 4, 29-38.
 • Semkiv I. (2024), War: Maentalization and Totalitarian State of Mind , „Journal of Analytical Psychology”, 69, s. 281-297
 • Włoch Hyla K. (2019). Tatuaż a funkcja symboliczna, „Raven. Psychologia głębi i kultura”, Nr 2, (02).

Recenzje

 • Kalinowska M. (2020), David Morgan (Ed). The Unconscious in Social and Political Life [David Morgan (red.), Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym], „Journal of Analytical Psychology”, 65, 2, s. 423–430.
 • Rutkowski, K. (2005). Hanna Segal: Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Omówienia książek i czasopism. Recenzje. Psychiatria Polska b) Psychoterapia, (134), 3,
 • Rutkowski, K. (2005). Juliette Vieljeux: Jung. Catalogue chronolgique des Ecrits. Cahiers jungiens de psychanalyse. Omówienia książek i czasopism. Recenzje. Psychiatria Polska b) Psychoterapia, 2.

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!