Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Historia i rozwój PTPJ - Władze poprzednich kadencji

Władze kadencji: 2010-2013, 2013-2016, 2016-2019, 2019-2022, 2022-2025

Zarząd PTPJ:

Tomasz J. Jasiński – prezes

Łukasz Müldner-Nieckowski – wiceprezes

Małgorzata Kalinowska – sekretarz

Anna Różycka – skarbnik

Mirosława Marciak – członek zarządu

Jacek Marszałek – członek zarządu

Mirosława Marszałek – członek zarządu

Krzysztof Rutkowski – członek zarządu

 

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner-Nieckowski

Komisja rewizyjna:

Gregor Glodek – przewodniczący

Robert Roczeń

Ilona Szewczyk

Zarząd PTPJ:

Tomasz J. Jasiński – prezes

Krzysztof Rutkowski – wiceprezes

Łukasz Müldner-Nieckowski – sekretarz

Grzegorz Głodek – skarbnik

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner- Nieckowski

Komisja rewizyjna:

Mirosława Marciak – przewodnicząca

Ilona Szewczyk

Anna Różycka

Komisja Szkoleniowa:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Tomasz Jasiński – koordynator szkolenia I i II stopnia

Małgorzata Kalinowska – koordynator szkolenia I i II stopnia

Łukasz Müldner- Nieckowski

Grzegorz Glodek

Komisja PR:

Małgorzata Kalinowska

Łukasz Müldner-Nieckowski – redaktor techniczny strony internetowej

Krzysztof Rutkowski

Tomasz J. Jasiński

Zarząd PTPJ:

Łukasz Müldner- Nieckowski – prezes

Gregor Glodek – wiceprezes

Mirosława Marciak – sekretarz

Grażyna Glodek – skarbnik

Tomasz Jasiński – członek zarządu

Komisja etyki:

Gregor Glodek – przewodniczący

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

Krzysztof Rutkowski

Komisja rewizyjna:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Katarzyna Cyranka

Ilona Szewczyk

Komisja Szkoleniowa:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Grzegorz Glodek

Łukasz Müldner-Nieckowski

Koordynatorzy szkoleń:

Małgorzata Kalinowska – szkolenie I stopnia; Tomasz Jasiński – szkolenie II stopnia

Zarząd PTPJ:

 

Komisja etyki:

 

Komisja rewizyjna:

 

Komisja Szkoleniowa:

 

Koordynatorzy szkoleń:

 

Zarząd PTPJ:

Wiceprezeska, p.o. Prezeski Agnieszka Laskowska-Ziemian
 
Skarbniczka:  Katarzyna Kwaśny-Czehak
Sekretarz: Rafał Jaworski
Członkini Zarządu: Agata Zwierzchowska-Giza

Członek Zarządu: Łukasz Müldner-Nieckowski

 

Komisja etyki:

Krzysztof Rutkowski – przewodniczący

Dominik Gebler
Agata Giza-Zwierzchowska
Gregor Glodek

Komisja rewizyjna:

Mira Marciak
Iryna Semkiv
Katarzyna Włoch-Hyla

Komisja Szkoleniowa:

Katarzyna Kwaśny-Czehak - przewodnicząca
Łukasz Muldner-Nieckowski
Monika Srebro

Redakcja strony internetowej:

Katarzyna Włoch Hyla,
Adam Gros, Marta Rzezak

 

 

 

 

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!