Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

John Beebe „Integrity in Depth” – o głebokich źródłach postawy etycznej

John Beebe, Integrity in Depth

Carol and Ernest Fay Series in Analytical Psychology

Autorka: Małgorzata Kalinowska

„W trakcie pisania wspomniałem jednej z moich pacjentek, że pracuję nad książką.
– O czym? – zapytała.
– O prawości[1] – odpowiedziałem.
– Aha – ona na to – to wtedy, gdy bierzesz odpowiedzialność za to, co robisz.”
John Beebe, Integrity in Depth[2]

„Integralność w głębi” należy do książek z zakresu psychologii analitycznej odwołujących się do jednego z ważniejszych obszarów w praktykowaniu psychoterapii – głębokich źródeł postawy etycznej. Jej idea narodziła się w zetknięciu z rozmaitymi sytuacjami naruszenia etycznych granic w środowisku terapeutycznym. Jak mówi John Beebe w wywiadzie z Beverley Zabriskie:

 „Zacząłem rozumieć, że wspaniały projekt psychologii jungowskiej tylko wtedy będzie mógł być zrealizowany, jeżeli praktycy będą poddawani zarówno treningowi zmierzającemu ku budowaniu integralności jak i w międzyludzkiej komunikacji. Komisje etyczne, zasady, nadzór nad niedopatrzeniami nie rozwiążą problemu. (…) Chciałem wyrwać się z nie psychologicznego moralizatorskiego myślenia i znaleźć lepsze pojęcie opisujące tą kwestię – i tak zająłem się pojęciem integralności. (…) Poszukiwałem sposobu rozumienia problemu integralności w nas samych i w naszych pacjentach.”[3]
John Beebe, 2011

Poszukiwania te, odbywane w przestrzeni pomiędzy psychologią, filozofią i literaturą opatrzone są przykładami z pracy klinicznej, jak również przykładami z życia znanych postaci, w tym Junga. John Beebe przedstawia integralność jako kluczowy element procesu leczenia, którego niezbędnym elementem jest nawiązanie relacji do niższej funkcji psychiki i integracja cienia, wraz z towarzyszącymi emocjami wstydu, niechęci do poznania siebie i odrzucenia niewygodnych treści. Czytając „Integrity in Depth” ma się wrażenie, że jest się prowadzonym pełnym obrazowych przykładów labiryntem do centralnego miejsca, które choć czasem wymyka się dokładnemu nazwaniu, stopniowo zakorzenia się w czytelniku poszerzając rozumienie trudnych kwestii, napotykanych w pracy klinicznej i w relacjach międzyludzkich.

Zainteresowanym polecamy fragment wywiadu z Johnem Beebe przeprowadzonego przez Beverly Zabriskie:

Integrity in Depth jest dostępna jako darmowy e-book w Carol and Ernest Fay Series in Analytical Psychology.

1] Angielski termin „integrity” może być również tłumaczony jako „prawość”. W tłumaczeniu tytułu na potrzeby tej recenzji użyte jest określenie „integralność” ze względu na odniesienie do treści książki.

[2] Beebe J. (2005), Integrity in Depth, Carol and Ernest Fay Series in Analytical Psychology. Texas A & M University Press College Station.

[3] Beebe J., Zabriskie B., (2011), John Beebe in conversation with Beverley Zabriskie. Journal of Analytical Psychology, Volume 56, Issue 3, pages 407–423

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!