Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

„Jungian Psychoanalysis” – red. M. Stein

Jungian Psychoanalysis: Working in the Spirit of C.G. Jung. Stein, M. (Ed.) Open Court Publishing Company: Chicago, Ill.

Autorka: Małgorzata Kalinowska

„Jungian Psychoanalysis” pod redakcją Murraya Steina jest prawdopodobnie najlepszym współczesnym opracowaniem dotyczącym psychoanalizy jungowskiej dostępnym na rynku wydawniczym.

Jest doskonałą ilustracją złożoności i zróżnicowania współczesnych klinicznych zastosowań psychologii analitycznej C. G. Junga, pokazując jednocześnie kierunki jej rozwoju z różnych szkół post-jungowskich. Sama nazwa psychoanaliza jungowska jako tytuł tego opracowania pokazuje niejako powrót do korzeni, i godzi rozmaite kontrowersje obecne w środowisku jungowskim dotyczące tego, czy stosujący w praktyce podejście wywodzące się z psychologii Junga powinien nazywać się analitykiem jungowskim czy raczej psychoanalitykiem jungowskim. Pod tym drugim określeniem publikują w „Jungian Psychoanalysis” zarówno klasyczni, zorientowani archetypowo jak i należący do nurtu rozwojowego psychoanalitycy, bliscy teorii przywiązania, czy szkole kleinowskiej.

Sam Murray Stein, klasyczny psychoanalityk jungowski z Zurichu pisze w przedmowie:

 „Jung oddzielił się od Freuda i Adlera, dwóch pionierów psychoanalizy i ufundował nową dziedzinę psychologii głębi (czy też medycznej psychologii, jak była ona nazywana w tych wczesnych latach), zwaną psychologią analityczną. Fizycznym i duchowym jej domem był szwajcarski Zurich. (…) jungiści pierwszego i drugiego pokolenia oddzielali się od innych szkół grubą kreską i często podkreślali fundamentalne różnice w teoretycznej perspektywie i praktyce, aby wyróżnić się z szerszego środowiska. Od niedawna wśród współczesnych autorów jungowskich widoczna jest tendencja do poszukiwania punktów wspólnych i przestrzeni dialogu. Można to uznać jako znak dojrzewania i mniejszego poziomu lęku dotyczącego tożsamości.
Praktycy kliniczni szkoły psychologii analitycznej, która ukształtowała się wokół Junga nazywali się rozmaicie w ciągu minionych dekad: analitycznymi psychologami, analitykami jungowskimi, psychoterapeutami jungowskimi. W ostatnich latach, jest widoczna tendencja do coraz głębszego rozpoznania historycznego zakorzenienia w szerszej rodzinie psychoanalitycznych teorii, stąd też coraz częstsze pojawianie się określenia: psychoanalitycy jungowscy. Tu też ma źródła tytuł tej książki.
Psychoanaliza jungowska jest nazwą na kliniczne zastosowanie analitycznej psychologii.”
M. Stein, Editor’s Preface

 

Obszary omawiane w „Jungian Psychoanalisis” dotyczą klinicznych aspektów takich pojęć jak: transformacja, indywiduacja, teoria kompleksów, w tym kompleksów kulturowych, metody pracy klinicznej (analiza snów, amplifikacja, aktywna imaginacja, typologia, wykorzystanie obrazów, sandplay, ciało i ruch), proces analityczny (rama analityczna, pomieszczanie, trzymanie, mentalizacja, podmiotowość, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, analiza projekcji, fantazji i obron, płeć i seksualność, doświadczenie numinosum), modalności pracy (praca z dziećmi i adolescentami, praca z traumą, etyczna postawa, religia, metody badawcze, social dreaming matrix), programy treningowe, analiza i superwizja treningowa.

Polecamy wszystkim zainteresowanym praktycznym zastosowaniem psychologii Carla Gustawa Junga i jej współczesnymi kierunkami rozwoju.

AmazonAbeBooksGoogle Books
 bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!