Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Polskie wydania

Collected Works (CW) w języku polskim

     

 • T. 1: Aion,
 • T. 2: Typy psychologiczne,
 • T. 3: Symbole przemiany. Analiza preludium do schozofrenii,
 • T. 4: Psychologia a alchemia,
 • T. 5: Mysterium coniunctionis,
 • T. 6: Psychologia a religia Zachodu i Wschodu,
 • T. 7: Praktyka psychoterapii,
 • T. 8: Życie symboliczne,
 • T. 9: O rozwoju osobowości
 • T. 10: Przełom cywilizacji.
 • T. 11: Archetypy i nieświadomość zbiorowa
 • T. 12: O zjawisku ducha w sztuce i nauce

Carl Gustav Jung Seminaria (tłum. R. Reszke)

 • T. 1: Analiza marzeń sennych
 • T. 2: Psychologia kundalini-jogi
 • T. 3: Marzenia senne dzieci
 • T. 4: Wizje, t. 1
 • T. 5: Wizje, t. 2
 • T. 6: Zaratustra Nietzschego, t. 1
 • T. 7: Zaratustra Nietzschego, t. 2
 • Inne (pisma wybrane, fragmenty CW)
 • Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. Jerzy Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1976.
 • Nowoczesny mit. O rzeczach, które widuje się na niebie, tłum. Jerzy Prokopiuk,  Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
 • Rebis, czyli kamień filozofów, tłum. Jerzy Prokopiuk, Wyd. PWN, Warszawa 1989.
 • Podróż na Wschód, opracował Leszek Kolankiewicz, tłum: Wojciech Chełmiński, Jerzy Prokopiuk, Erdmute i Wacław Sobaszkowie, Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1989.
 • O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych, tłum. Elżbieta Sadowska, Wyd. Sen, Warszawa 1991.
 • O naturze kobiety, tłum. Magnus Starski, Wyd. Brama-Książnica Włóczęgów i Uczonych, Poznań 1992.
 • Symbol przemiany w mszy, tłum. Robert Reszke, (wydanie I:) Wyd. Sen, Warszawa 1992.
 • Mandala. Symbolika człowieka doskonałego, tłum. Magnus Starski, Wyd. Brama – Książnica Włóczęgów i Uczonych, Poznań 1993.
 • O istocie snów, tłum. Robert Reszke, Wydawnictwo KR-Sen, Warszawa 1993.
 • Psychologia przeniesienia, tłum. Robert Reszke, (wydanie I:) Sen, Warszawa 1993.
 • Wspomnienia, sny, myśli, tłum. Robert Reszke i Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwo KR-Wydawnictwo Wrota, Warszawa 1993.
 • Zasadnicze problemy psychoterapii, tłum. Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1994
 • Podstawy psychologii analitycznej (wykłady tavistockie), tłum. Robert Reszke, Wydawnictwo Wrota, Warszawa 1995
 • Sekret złotego kwiatu, tłum. z jęz.ang. Adam Sobota, Wyd. Thesaurus, Wrocław 1995. Pierwotnie tekst przetłumaczony z j.chińskiego na j.niemiecki, a następnie uzupełniony przez Richarda Wilhelma o dodatkowe objaśnienia, a także o wstęp i komentarz C.G. Junga (I wydanie – 1929r.). Z j.niem. na na j.ang. przełożony przez Cary F. Baynes.
 • Odpowiedź Hiobowi, tłum. Jerzy Prokopiuk, Wyd. ETHOS, Warszawa 1995.
 • Psychologia a religia, tłum. Jerzy Prokopiuk, oprac. Robert Reszke, Wydawnictwo KR-Wydawnictwo Wrota, Warszawa 1995.
 • O istocie psychiczności. Listy 1906-1961, wybrał, przełożył i opracował Robert Reszke, Wydawnictwo Wrota, Warszawa 1996.
 • Rozmowy, wywiady, spotkania, tłum Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
 • Jung C.G., Freud S., Listy 1906–1914, przeł. Reszke R., Warszawa: Wydawnictwo KR, 2011.

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!