Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Przynależność PTPJ

O przynależności PTPJ

Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Analitycznej (IAAP) zostało założone w 1955 roku i jest organizacją certyfikującą i regulacyjną dla wszystkich grup profesjonalnych analityków jungowskich. 

Głównymi celami IAAP są pogłębianie zrozumienia i użyteczności psychologii analitycznej na całym świecie oraz zapewnienie utrzymania najwyższych standardów zawodowych, naukowych i etycznych w szkoleniu i praktyce psychologów analitycznych w  Group Members (Grupach Członkowskich).

 

IAAP realizuje swoje cele statutowe związane z rozpowszechnianiem psychologii analitycznej, między innymi poprzez wsparcie w tworzeniu Developing Groups (Grup Rozwijających się) w krajach i regionach, w których nie istnieją IAAP Group Member (Grupy Członkowskie IAAP) i wspiera ich rozwój poprzez organizowanie lokalnych kursów i konferencji, wspieranie rozwoju  bibliotek i pomoc w ich integracji z większą społecznością.

 

IAAP Group Member (Grupy Członkowskie IAAP) dzielą się na takie, które mają prawa do certyfikacji i bez prawa do certyfikacji.

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej jest  Developing Group (Grupą Rozwijającą się).  

Developing Groups (Grupy Rozwijające się) składają się ze studentów psychologii analitycznej, pracujących głównie jako profesjonalni psychoterapeuci, lekarze i pedagodzy lub w innych odpowiednich zawodach. Są wśród nich też routerzy, którzy uczestniczą w szkoleniu routerów, by stać się indywidualnymi członkami IAAP.

W momencie, kiedy Developing Group (Grupa Rozwijająca się) wykształci minimum sześciu analityków, możliwe jest założenie Grupy Członkowskiej IAAP (jeszcze bez prawa do certyfikowania). Członkami takiej grupy mogą być tylko analitycy jungowscy. W naszym przypadku powstało Polskie Stowarzyszenie Psychoanalityków Jungowskich. Oznacza to, że jesteśmy o krok bliżej do uzyskania tytułu Towarzystwa Certyfikującego. 

 

Właśnie dlatego, że nie ma jeszcze w Polsce Grupy Członkowskiej z prawem do certyfikacji, szkolenia organizowane przez PTPJ są adresowane do osób, które mają już inne uprawnienia do pracy terapeutycznej lub są w trakcie ich uzyskiwania.

 

Jeżeli chodzi o przynależności PTPJ w Polsce, to nasze Towarzystwo jest w strukturze Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych, https://federacja-psychoanalityczna.pl/która  powstała w 2018 roku w wyniku potrzeby popularyzacji oraz wzmocnienia idei i wartości myśli psychoanalitycznej. Stanowi forum współpracy w ramach porozumienia dziewięciu stowarzyszeń i jest ważną stroną w rozmowach i tworzeniu ustawy o zawodzie psychoterapeuty, które obecnie trwają.

 

 

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!