Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Recenzje książek

"Perversion: A Jungian Approach" Fiona Ross

"The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and Society" red. Thomas Singer, Samuel L. Kimbles

„Jungian Psychoanalysis” – red. M. Stein

Jan Wiener „The Therapeutic Relationship”

John Beebe "Integrity in Depht" - o głębokich źródłach postawy etycznej.


bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!