Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Szkolenie II stopnia

Poziom zaawansowany

Szkolenie II stopnia trwa trzy lata, obejmuje 18 seminariów szkoleniowych prezentujących szczegółowe zagadnienia psychoanalizy jungowskiej z perspektywy historycznej, filozoficznej i klinicznej w zakresie pojęciowym i praktycznym, odbywa się się w grupie półotwartej. Zajęcia prowadzą międzynarodowi analitycy jungowscy (członkowie indywidualni IAAP). Ta część zaadresowana jest do osób, które ukończywszy szkolenie podstawowe chcą kontynuować pogłębiania teoretycznej i praktycznej wiedzy w kierunku uzyskania certyfikatu psychoanalityka jungowskiego lub do osób, które ukończyły odpowiadające mu zakresem teoretycznym szkolenie z psycholanalizy jungowskiej lub psychologii analitycznej.

Uczestnicy zaawansowanej części szkolenia zobowiązani są do rozpoczęcia własnej analizy jungowskiej. Po spełnieniu wymagań 25 godzin analizy u rozpoznawanego przez IAAP analityka jungowskiego mogą składać aplikacje o przyjęcie na indywidualną ścieżkę szkoleniową przez IAAP (Individual Route). Osoby podejmujące szkolenie na poziomie zaawansowanym uzyskują jednocześnie status członka-kandydata PTPJ.

Zakres tematyczny Szkolenia II stopnia odzwierciedla głowne kierunki w psychologii analitycznej – nurt klasyczny (Zurich) i rozwojowy (Londyn), biorąc pod uwagę również inne nurty, jak na przykład tzw. nurt archetypowy, jak również perspektywę klasycznej psychoanalizy.

Seminaria tematycznie obejmują zakresy wskazane przez IAAP w opracowanym w 2012 roku Router’s Handbook jako wymagane do egzaminów na indywidualnej ścieżce szkoleniowej:

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!